Liên hệ với trochoi2.net

  1. trochoi2.net có thể liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả thông báo liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.
  2. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ sau.
    • Email: Đang cập nhật
    • Social : Đang cập nhật
    • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Số điện thoại: Đang cập nhật